Leleplezve: Niedermüller keresztényellenes iszlamizációs propagandája - I. rész


Teljesen új megvilágításba helyezheti Niedermüller keresztényellenes botrányát egy újabb, iszlámmal kapcsolatos elszólása, valamint korábbi iszlám témájú írásai. Bemutatjuk Niedermullah globalista világát, amelyben a mi társadalmunk "erőszakosan ragaszkodik keresztény gyökereihez", a fasisztoid iszlám ártatlan áldozat; Orbán Viktort pedig ki kell iktatni, mert védi a keresztény civilizációt a dzsihádtól.

AZ ISZLÁMOT VÉDI NIEDERMÜLLER ÚJABB ELSZÓLÁSA 

A DK polgármestere éppen az ATV alábbi riportjában magyarázta a bizonyítványát a "rémisztő képződményekről", amikor újból elszólta magát, ezúttal az iszlámmal kapcsolatban.

Egyebek között azt fejtegeti, (kb. 0:54-től) hogy a kormány szerinte előnyben részesíti például a keresztényeket; és hozzáteszi, hogy "gondoljanak arra, hogy miket mondanak az iszlámról, a muzulmán hitről". Mert NP szerint "ami ma Magyarországon történik, az mindenfajta kisebbségi csoport ellen irányuló nagyon-nagyon durva megkülönböztetés".

Az interjúban nyilvánvalóan azt akarja sugallni, hogy szerinte az iszlámot Magyarországon negatívan diszkriminálják a kereszténységgel szemben -- de ezt ennyire nyíltan nem meri kimondani.

A fenti videóban elhangzott, iszlámmal kapcsolatos elszólás azonban rendkívül érdekes anyagok nyomára vezetett, amelyekben Niedermüller nem ilyen szégyenlős, mint az ATV riportjában.

Kiderült, hogy a DK kerületvezetője korábban az Élet és Irodalomban már kifejtette, hogyan is vélekedik valójában az iszlám Orbán-kormány általi bírálatáról, és a dzsihád elleni védekezésről. Az újbeszél nyelven írt publicisztikái professzionális, agyafúrt iszlamizációs propagandaszövegek, amelyek némi kommentárt igényelnek. 

AZ EURÓPAI KERESZTÉNYEK HÓDOLJANAK BE AZ ISZLÁMNAK

Mint ismert, 2005-ben volt Párizsban egy kiterjedt gyújtogatásokkal és összecsapásokkal járó iszlám intifáda, hasonló az azóta rendszeressé vált szilveszteri autó-gyújtogatásokhoz. 

NP az akkori franciaországi iszlám lázadások kapcsán az Élet és Irodalomban azt boncolgatta, hogy szerinte az európai keresztény társadalmak addig nem fogják tudni kezelni az iszlám erőszakot, amíg nem fogják fel végre, hogy az iszlám már eléggé domináns, és nem adják fel keresztény gyökereiket. Azaz burkoltan az iszlámnak történő behódolást szorgalmazza. 

Az alábbiakban a Párizs lángjai című propagandáját mutatjuk be:

Niedermüller Péter: Párizs lángjai. VISSZHANG - XLIX. évfolyam 47. szám, 2005. november 25.

Ebben az írásában NP teljes mértékben leleplezi, hogy mit is gondol valójában az iszlám és a kereszténység viszonyáról. Amikor ezt 2005-ben megírta, valószínűleg nem számított arra, hogy egyszer kényelmetlenné válhat számára. Ezt a bekezdést az erőszakos iszlám lázadások összefüggésében írta:

Másrészt pedig azért, mert Európa ily módon nem kényszerül rá, hogy újragondolja önmagát és kulturális identitását, hiszen bűnbaknak ott vannak a bevándorlók, a muzulmánok, a feketék. Pedig, amíg Európa önmagát elképzelt történeti, vallási és kulturális hagyományainak kizárólagosságában értelmezi; amíg az európai társadalmak nem veszik tudomásul, hogy ma már az iszlám a kontinens második legnagyobb vallása, s erőszakosan ragaszkodnak keresztény "gyökereikhez"; amíg nem ismerik el az etnikai és kulturális különbségek társadalmi és politikai jelentőségét, hanem ragaszkodnak az integráció idejétmúlt koncepciójához, addig az európai társadalmak semmit sem fognak tudni kezdeni a bevándorlóknak nevezett népességgel."

-- NP. minden szava tömény méreg, propaganda által elkövetett kollektív megsemmisítés. Érdemes a fenti bekezdést részletesen elemezni:

0. "BŰNBAKNAK OTT VANNAK A MUZULMÁNOK": Ez jellegzetes áldozathibáztatás: szerinte nem a dzsihád doktrínája miatt erőszakos iszlámmal van a baj, hanem azokkal, akik a támadókat "bűnbaknak" kiáltják ki -- azaz néven nevezik őket. Ez ismert iszlám propaganda fogás, amit többek között a 2015-ös röszkei csata és iszlám invázió esetében is meg lehetett figyelni. (Közismert példa a muszlim nőt a vonatsínekre rántó migráns, akit egy állóképen úgy mutatott be a globalista média, mintha az őt felsegítő rendőrök éppen bántalmaznák.)

A véres dzsihadista merényletek után mindig megjelenik a médiában, hogy a "muzulmánok az áldozatok", mert ezek után csúnyán néznek rájuk. Mindez nem spontán, hanem egy stratégia része: a muzulmán áldozati kártyán ugyanis politikai hatalmat lehet vásárolni.

⇒1. "ELKÉPZELT HAGYOMÁNYOK": Rögtön azzal kezdi, hogy Európa hagyományai nem léteznek, mivel azok csak "elképzeltek": a nárcisztikus pszichopaták eszköztárába tartozó szöveggel gyakorlatilag megsemmisíti a megtámadott európai kultúra létjogosultságát. 

Ez a pszichopaták ismert módszere, amit "gaslighting"-nak neveznek. Lényege a megtámadott áldozat pszichológiai elbizonytalanítása, hogy a kiszemelt célpont kételkedni kezdjen önmagában, a saját nézeteiben és valóságérzékelésében, és így az agresszor átvehesse felette az irányítást. 

⇒2. "KIZÁRÓLAGOSSÁG VÉGE": NP az európai lakosok tudtára adja, hogy ez többé már nem az ő otthonuk; történeti, vallási és kulturális hagyományaik már nem kizárólagosak -- azaz nem korlátlanul érvényesek a saját földjükön.

⇒3. "NEM VESZIK TUDOMÁSUL": Még az hibás, aki "nem hajlandó tudomásul venni", hogy kitúrták a szülőföldjéről a gyarmatosítók, akik menekültnek álcázva érkeztek. És nemcsak, hogy hibás, hanem bűnös is, mert erőszakos: "erőszakosan ragaszkodik" saját keresztény gyökereihez. Az európai keresztény tehát létében erőszakos: az, hogy LÉTEZIK, önmagában erőszak az iszlám térhódítással szemben. Ez valójában egy iszlám fogalom, a fitna elve, amely sértésnek, sőt bűncselekménynek veszi a nem-muszlimok puszta létezését, mert azt felforgatásnak tekinti.

⇒4. "AZ INTEGRÁCIÓ IDEJÉTMÚLT": Itt természetesen az ISZLÁM integrációra gondol, aminek a sugalmazása szerint soha nem is kellett működnie: az csak egy "koncepció volt", de fogjuk már fel végre mi szerencsétlen, maradi konzervatívok, hogy a koncepciónk téves és idejétmúlt. Elmúlt a mi időnk, és eljött az iszlámé. A muszlim közösségeknek nem kell integrálódniuk a befogadó társadalmakba. Ebben megint a saría törvénnyel áll összhangban Niedermüller szövege, mivel az iszlám doktrína egyenesen megtiltja a muszlimoknak az integrációt:

A Korán ezt tanítja a muszlimoknak a zsidókról és a keresztényekről: Korán (5:51): „Ti hívők! Ti hívők! Ne fogadjátok a zsidókat és keresztényeket barátotokul! … Allah nem vezeti a gonosztevőket.”

Korán (4:89) – „Azt szeretnék, ha hitetlenekké lennétek, ahogyan ők is hitetlenkednek és hasonlók legyetek hozzájuk. Ne fogadjatok barátotokul senkit közülük, amíg el nem végzik a hidzsrát Allah Útján. Ha elfordulnak, fogjátok el őket, és öljétek meg őket, ott ahol rájuk találtok! Ne fogadjatok senkit közülük barátul, sem segítőül!”

Persze amíg kevesen vannak, addig színlelhetik az integrációt (takíjja), a hatalmat csak azután kell erőszakosan átvenniük:

Mohamed mondta: „Arra kaptam utasítást, hogy harcoljak az emberiség ellen, amíg azt nem mondják: 'Nincs más, akit jogosan lehet imádni, mint Allah.' Ha így tesznek és úgy imádkoznak, ahogy azt mi tesszük, a Kibla felé fordulnak, és úgy öldökölnek, ahogy mi öldöklünk, akkor a vérük és vagyonuk szent lesz számunkra és nem fogunk megütközni velük, kivéve ha a jog úgy kívánja.” - Szahih Bukhári (8:387)

Autós dzsihád áldozatai Barcelonában, 2017-ben

⇒5. "NEM TUDNAK MIT KEZDENI A BEVÁNDORLÓKKAL": A muszlimokért való felelősség teljes áthárítása a saját közösségükről a befogadó keresztény társadalmakra. A gyakorlatban is ez történik. "Semmit sem fognak tudni kezdeni a bevándorlóknak nevezett népességgel" -írja NP. Ráadásul nem nevezhetjük őket sehogy: semmi sem jó, amit mi mondunk, a globalista niedermullahok totális irányítást akarnak gyakorolni a szavaink felett is. 

A folytatásban azt is a tudtunkra adta NP, hogy milyen konkrét következményekkel számoljon egy keresztény alapú társadalom, ha nem hajlandó feladni önmagát. Ezzel a konklúzióval zárja az esszéjét:

Ha nem változik meg, nem alakul át az Európáról vallott felfogásunk; ha nem vesszük tudomásul, hogy Európa ugyanúgy változik, mint bármi más a világon; ha nem vagyunk hajlandók változtatni kulturális meggyőződéseinken és tévhiteinken; ha nem hozunk létre olyan új politikai és társadalmi struktúrákat, amelyek a transznacionális és plurális Európa alapelvére épülnek; s ha nem teszünk meg mindent az underclass társadalmi inklúziójának érdekében, hanem mindig másokra mutogatunk, akkor csak idő kérdése, hogy mikor tör ki valahol egy újabb városi lázadás."

Ez igen.

Ez egy komplett társadalmi túszhelyzet leírása: az iszlám erőszakkal, lázadással fenyeget, és persze a nyomaték kedvéért időnként be is váltja a fenyegetést - úgyhogy inkább teljesítik a muszlimok követeléseit.  NP célja persze nem az, hogy rávilágítson erre a túszhelyzetre, hogy jobban megértsük azt és védekezni tudjunk ellene. Éppen ellenkezőleg: ennek a globalista propagandának az a célja, hogy belehajszolja a társadalmat az iszlám túszhelyzetbe, amelyben Nyugat-Európa sok térsége ténylegesen vergődik.

Niedermüller írásában az "underclass" (kb. "alávetett osztály") megnevezés egyébként a mohamedánok PC megnevezése akar lenni, és arra utal, hogy NP globalista nézetei szerint a nem-muszlimok tehetnek a no-go zónákban élő mohamedánok alacsony társadalmi státuszáról és vagyoni helyzetéről, mivel "kirekesztik" a bevándorlókat. És viszont: arra is akar célozgatni ezzel, hogy vegyük tudomásul, hogy a mohamedánok szegénysége (amiről ugye mi tehetünk) okozza a dzsihádot. Ez bűntudatkeltésre kiváló, de távol áll a valóságtól, mert a dzsihád oka az iszlám doktrína.

Ahhoz, hogy a befogadó társadalmak elkerüljék az iszlám erőszakot, NP iszlamizációs propagandája szerint a nyugatiaknak kellene változtatniuk "kulturális meggyőződéseiken és tévhiteiken", azaz nekik kellene alkalmazkodniuk az iszlámhoz, behódolva a zsarolásnak.

És éppen ez történik Európában.

ORBÁN VIKTORT KI KELL IKTATNI, MERT VÉDI A KERESZTÉNY CIVILIZÁCIÓT A DZSIHÁD ELLEN

FOTÓ - NP. MEGOSZTOTTA: AZ ÁBRA ARRA UTAL, HOGY POLITIKAILAG MEG KELL SEMMISÍTENI  ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT, -- ÚGY MINT STRACHE-T VAGY SALVINIT -- MERT ŐK VÉDIK A KERESZTÉNY ÖRÖKSÉGET AZ ILLEGÁLISAN BEÖZÖNLŐ MUZULMÁNOKTÓL:

Varga Judit (már igazságügyi miniszterként) írta a fenti Twitter-posztot:

#Orbán miniszterelnök: #Salvini "harcostárs" a keresztény örökség megőrzéséért folytatott harcban. Mi #magyarok soha nem fogjuk elfelejteni, hogy te voltál az első #nyugat-európai vezető, aki megpróbálta megállítani az #illegális migránsokat, akik a Földközi-tengeren keresztül elárasztják #Európát.

Erre volt válasz Panyi Szabolcs fenti piktogramos Twitter-posztja - amit Niedermüller megosztott, amely szerint el kell távolítani Orbánt a hatalomból.

Magyarul ha egy vezető kiáll az iszlám invázió és gyarmatosítás (hidzsra) ellen, akkor azt el kell távolítani.

De ennél finomabban fogalmazott Varga Judit, amikor arra utalt, hogy "illegális migránsok" áradata ellen áll ki Orbán Viktor miniszterelnökként. Vagyis ez csak a törvény érvényesítésének igényét jelenti -- amire az Niedermüller válasza, hogy akkor titkosszolgálati eszközökkel (mint Strache-t) vagy globalista puccsal (mint Salvinit) el kell távolítani a demokratikusan megválasztott miniszterelnököt.

Mi ez, ha nem az ellenünk folyó dzsihád (iszlám háború) támogatása a törvény ellenében? ♦

>> A cikksorozat következő részéből kiderül, hogy miért szélsőjobboldali az Orbán-kormány a globalista niedermullahok szerint.

https://dzsihadfigyelo.blogstar.hu/./pages/dzsihadfigyelo/contents/blog/89937/pics/lead_800x600.png
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?